DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Phương châm của chúng tôi là “Đặt trọng tâm vào việc trợ giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ, coi đó là thành công của chúng tôi”, theo đó mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là hướng tới người sử dụng thông tin và cung cấp cho họ sự đảm bảo cao nhất về độ tin cậy của thông tin.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện theo đúng các nguyên tắc và các chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành tại Việt Nam, phù hợp với các văn bản pháp quy của nhà nước ban hành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, theo tình hình thực tế của khách hàng và theo những thỏa thuận được thống nhất bằng văn bản trong quá trình thực hiện và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kiểm toán. Kết quả công việc đảm bảo khách quan, thực tế, và tuyệt đối bí mật.

Công việc của chúng tôi được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa sự tinh thông về chuyên môn cùng với sự am hiểu sâu sắc về đặc thù từng lĩnh vực và cách quản lý của từng khách hàng. Theo đó, mỗi chương trình, kế hoạch kiểm toán được xây dựng cho từng đối tượng khách hàng với sự đổi mới và cải tiến không ngừng nhằm mang lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ cao nhất.

Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ với khách hàng tất cả những hiểu biết, kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ.