DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải liên tục đổi mới sản phẩm của mình để có thể cạnh tranh trên trường quốc tế. Vì vậy, ngoài những dịch vụ chúng tôi đã nêu trên, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ khác giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, khả năng thích ứng và khả năng mở rộng thị trường. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp tìm ra các giải pháp trong mọi thách thức. Các dịch vụ khác bao gồm:

  • Tư vấn thiết lập hệ thống quản trị.
  • Tư vấn đầu tư.
  • Tư vấn quản lý, hệ thống kiểm soát.
  • Tư vấn sáp nhập, giải thể.
  • Dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng nhân sự về tài chính, kế toán.
  • Dịch vụ huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.
  • Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.