DTA BROCHURE

Tải DTA Brochure

Thẩm đinh giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Với chức năng, nhiệm vụ, chính sách chất lượng theo chuẩn mực định giá quốc tế và Việt Nam, Thẩm định giá DTA có một đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và thông thạo nhiều lĩnh vực ngành nghề, với học hàm học vị cao, sẽ cam kết mang lại cho Quý khách hàng những dịch vụ định giá hoàn hảo nhất.

Thẩm định giá DTA cung cấp các dịch vụ:

  • Thẩm định giá bất động sản
  • Thẩm định giá dự án đầu tư
  • Xác định giá trị doanh nghiệp
  • Thẩm định giá mua sắm tài sản
  • Thẩm định giá máy móc thiết bị
  • Thẩm định giá phương tiện vận tải