DTA  BROCHURE

Tải DTA Brochure

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đảm bảo tiêu chí Kiến thức- Kinh nghiệm- Tuân Thủ.

Về Kiến thức :

Nhân sự phòng nghiệp vụ của Công ty được đào tạo bài bản: có bằng Cử nhân, bằng Thạc sỹ đúng chuyên ngành định giá/thẩm định giá; được cấp các chứng chỉ nghiệp vụ do Bộ Tài chính, Sở Xây dựng hoặc các đơn vị chuyên môn có chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá cấp. Hàng năm Công ty đều đặn cử nhân sự tham gia các lớp học cập nhật kiến thức mới, tham gia các chương trình hội thảo theo chuyên đề. Các phòng nghiệp vụ thường xuyên có các lớp đào tạo nội bộ để trao đổi nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và văn bản mới cho đội ngũ nhân viên.

Về kinh nghiệm chuyên môn: 

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nhân sự của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA đã từng thẩm định nhiều dự án lớn, nhiều tài sản phức tạp, đặc thù phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, đáp ứng nhiều mục đích, yêu cầu thẩm định giá khác nhau.

Về tính tuân thủ:

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA yêu cầu đội ngũ nhân sự phải tuân các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các thỏa thuận, cam kết với Khách hàng thể hiện trong các Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá, Cam kết bảo mật,… ký với Khách hàng.